Deuvel voor U!

Deuvel is gespecialiseerd in autismevriendelijk communiceren. Contact is de basis van communicatie. Interactie en het gebruiken van dezelfde taal zijn voorwaarden. In alle activiteiten en projecten van Deuvel komen deze elementen terug.