Deuvel voor Jou!

Deuvel is gespecialiseerd in vertalen. Je kan dan denken aan bijvoorbeeld gemeente-taal, werkgevers-taal, hulpverleners-taal en gewone-mensen-taal. Het kan best moeilijk zijn of soms zelfs frustrerend als er verschillende talen worden gebruikt.

Deuvel is een vertaler en kan al die verschillende talen vertalen naar gewone-mensen-taal en ook andersom. Deuvel kan dit samen met jou doen door bijvoorbeeld gesprekken of contactmomenten voor te bereiden of na te bespreken. Deuvel kan ook, als je dat wil, met jou meegaan naar gesprekken of contactmomenten. Het hangt ervan af wat jij wil en wat jij nodig hebt en als je dat nog niet zo goed weet kunnen we dat ook samen gaan onderzoeken.