Welkom bij Deuvel

In onze samenleving wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid van mensen. Participatie is daarbij het toverwoord.

Er zijn mensen die graag willen participeren, maar hoe doe je dat dan?  Gemeenten, bedrijven en andere formele organisaties willen participatie faciliteren maar weten ook niet altijd hoe ze hiervan een succes kunnen maken.

Zoals de traditionele deuvel verschillende delen met elkaar verbindt, doen wij als moderne deuvel dat op allerlei verschillende manieren. Deuvel maakt contact met losse delen,  waardoor een samenwerkend geheel ontstaat.

Stichting Deuvel verbindt individuele spelers die willen participeren en formele spelers die dat mogelijk willen maken. Deuvel is er voor jou en voor u!